Przedszkole jak z marzeń

JPL
Udostępnij:
Przedszkole Specjalne w Jaworze przy ul. Paderewskiego 6 działa z powodzeniem już od ponad dwóch lat. Budynek, w którym się mieści, pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony w podjazd dla wózków oraz windę, jest wyjątkowo przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Obok znajduje się nowy plac zabaw.

Jest tutaj doskonale wyposażona baza do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ze specjalistycznymi salami, takimi jak: Sala Doświadczania Świata, sala dla dzieci ze spektrum autyzmu, do terapii ruchem, integracji sensorycznej oraz inne, bogato zaopatrzone w nowoczesne pomoce edukacyjne i terapeutyczne.
Przedszkolaki bawią się i uczą pod opieką wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry młodych nauczycieli, w mało licznych grupach (maksymalnie 4 dzieci – autyści, maksymalnie 5 dzieci – dzieci ze sprzężeniami). Obecnie istnieją cztery grupy: Smerfy, Muchomorki, Biedronki i Motylki. Dzieci korzystają z pełnej oferty zajęć rewalidacyjnych, takich jak: logopedyczne, terapia ręki, terapia ruchem, integracja sensoryczna, stymulacja ogólnorozwojowa, EEG – biofeedback, arteterapia, tyfloterapia, a także logorytmika i zajęcia prowadzone metodą W. Sherborne i zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.
W naszym przedszkolu stwarzamy każdemu dziecku najlepszą szansę rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. U nas dzieci bawią się i uczą w atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania oraz bezpieczeństwa, co sprzyja rozwijaniu ich osobowości.
Nasze przedszkole otwarte jest również na współpracę ze środowiskiem lokalnym, to jest z placówkami i instytucjami edukacyjnymi, opiekuńczymi oraz kulturalnymi na terenie Jawora. Dzięki temu właśnie dzieci mają możliwość korzystania z wyjść do kina, teatru czy pracowni artystycznej wrażliwości. W ten sposób mogą od wczesnych lat rozwijać także swoje zainteresowania.

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze
ul. Paderewskiego 6
59 – 400 Jawor
tel: 076 / 870 – 24 – 72

e-mail: [email protected]

www.soswjawor.pl

Znamy przyszłość Roberta Kubicy. WYWIAD

Wideo

Dodaj ogłoszenie